Policyjne działania profilaktyczne NURD

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili wczoraj (08.02.) kolejną edycję działań kontrolno-prewencyjnych skierowanych na eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Okres jesienno-zimowy to zmienne warunki pogodowe. Niskie temperatury i opady śniegu w znaczący sposób pogarszają przyczepność i wydłużają drogę hamowania pojazdów.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, niezależnie czy poruszają się w terenie zabudowanym, czy poza nim, muszą zachować szczególną uwagę. W starciu z jakimkolwiek pojazdem mechanicznym ich szanse na przeżycie są niewielkie. Dlatego bycie widocznym oznacza jednocześnie bycie bezpiecznym. Tę starą prawdę znają wszyscy, ale jeszcze wielu pieszych nie używa elementów odblaskowych poruszając się po zmierzchu po poboczu lub po jezdni.

Pamiętajmy, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków to obowiązek. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać ich również w mieście. Nie można jednocześnie zapominać, że wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego mają także kierowcy.

Policjanci podczas działań szczególną uwagę skupili na pieszych, jednak nie zapomnieli również o rowerzystach. Druga z wymienionych grup, z jednej strony narażona jest na konsekwencje zdarzeń popełnianych przez zmotoryzowanych, z drugiej zaś sama dopuszcza się popełniania wykroczeń. Do mundurowych docierają sygnały o stwarzających zagrożenie dla pieszych cyklistach, którzy w wbrew przepisom korzystają z chodników w centrum miasta.

Obserwujący ruch w okolicach przejść dla pieszych i na chodnikach policjanci nałożyli w sumie kilkanaście mandatów i pouczeń za nieprzestrzeganie przepisów drogowych na kierowców i pieszych. Mundurowi wykorzystywali też podejmowane kontrole do przekazywania uwag na temat bezpieczeństwa pieszych oraz wręczania elementów odblaskowych.

Źródło: KPP Wolsztyn