Kontrola NFZ w wolsztyńskim szpitalu! Oddział ratunkowy z licznymi nieprawidłowościami!

Jak informuje Marta Żbikowska-Cieśla, rzecznik prasowy wielkopolskiego oddziału NFZ: „NFZ po analizie realizacji świadczeń na SOR w Wolsztynie, stwierdził szereg nieprawidłowości (…) Na podstawie analizy dokumentacji zaobserwowaliśmy wzrost liczby sprawozdawanych świadczeń niewspółmierny do dotychczasowej działalności szpitala oraz nieprawidłowości w przekazywanych danych.”

Dodatkowo, kolejną niepoprawnością było wykazywanie w raportach świadczeń (takich jak np. echokardiografia), dla których nie można znaleźć potwierdzenia wykonania, ani ich wyniku w papierowej dokumentacji.

– U wszystkich sprawdzanych pacjentów szpital odnotowywał również „jednodniową hospitalizację pacjenta w SOR”. To oczywiście wchodzi w skład procedur właściwych dla szpitalnych oddziałów ratunkowych, ale tylko w przypadku spełnienia kilku warunków. Na podstawie analizy dokumentacji tych konkretnych pacjentów jasno widać, że nie u wszystkich zostały one spełnione. W takim wypadku stanowi to bezwzględne naruszenie umowy i w ocenie oddziału prowadzi do sztucznego wzrostu danych statystycznych, co ma wpływ na obliczenie wysokości ryczałtu dobowego w SOR. – ustalił portal myregion.pl

Warto dodać, iż jeśli zostanie stwierdzone, że było to działanie celowe, może to zostać uznane za wprowadzanie NFZ w błąd, celem niekorzystnego wydatkowania środków publicznych. Dodatkowo 2 razy wzywano szpital do korekty, wskazując najpierw termin 30 listopada, a następnie 30 grudnia 2020r. Placówka dokonała poprawy tylko kilku pojedynczych spraw.

Wobec absolutnego braku współpracy ze strony szpitala i to pomimo obszernej korespondencji, NFZ nie widzi innego rozwiązania, jak tylko wszczęcie postępowania kontrolnego wobec szpitala. Pomimo wskazania tych nieprawidłowości, szpital cyklicznie składa wnioski o przeliczenie ryczałtu SOR, argumentując je „nawałem pracy i kosztów”. Tymczasem NFZ ma obowiązek traktować równo wszystkie placówki – dodaje przedstawicielka wielkopolskiego oddziału Funduszu. 

Dyrektor wolsztyńskiego SP ZOZu, w rozmowie z portalem myregion.pl zaznacza, iż szpital jest zaskoczony uwagami oraz informuje o przygotowywaniu wyjaśnień.