W sobotę rozpocznie się akcja przeszukiwania lasów!

Starosta Jacek Skrobisz zwołał w piątek (22.11.) kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powód taki jak poprzednio: zagrożenie ASF – wirusem afrykańskiego pomoru świń. Dominika Kmet, Powiatowy Lekarz Weterynarii, poinformowała zebranych o czwartkowych ustaleniach, które zapadły w ramach wojewódzkiego sztabu kryzysowego w Poznaniu.

Zdecydowano o: 1) budowie wielokilometrowego płotu oddzielającego województwa lubuskie i wielkopolskie, zaczynając w okolicy jeziora Rudno, 2) zakazie polowań zbiorowych w strefie 20 km od granicy woj. lubuskiego, 3) rozpoczęciu przeszukiwań w lasach, w celu wytropienia zarażonych dzików.  D. Kmet zagwarantowała odzież ochronną oraz postawienie kilku chłodni na padlinę, min. w Kaszczorze. Jej wystąpienie wywołało ożywioną dyskusję. Starosta J. Skrobisz podkreślał swoje zaniepokojenie brakiem gotowych procedur, koniecznych w przypadku takich sytuacji. Zwrócił uwagę na brak koordynacji działań na szczeblu wojewódzkim. W podobnym tonie wypowiadali się inni samorządowcy. Brak odpowiedniego rozporządzenie wojewody, takiego jak w Lubuskiem, powoduje, że mimo szczerych chęci leśników, myśliwych czy strażaków, wiele elementów takiej akcji nie ma umocowania prawnego.
Aby jednak nie czekać bezczynnie ustalono, że w sobotę (23.11.) o godz. 8.00 w Świętnie (przy tzw. grochówce, przy południowym kanale Obry) rozpocznie się przeszukiwanie lasów. Dalsze działania zależą od wyników akcji.

Dodatkowi ochotnicy są mile widziani, ale tu uwaga: nie mogą mieć oni żadnego wcześniejszego, codziennego lub okazjonalnego, kontaktu z trzodą chlewną! 

Źródło: www.powiatwolsztyn.pl