Baner z okazji 100-lecia Policji Państwowej

Dziś na tablicy przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie pojawił się baner upamiętniający obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Baner przedstawia funkcjonariuszy sprzed prawie stu lat i tych teraźniejszych. Przypomina wszystkim mieszkańcom powiatu wolsztyńskiego, jak ważny dla policjantów jest 2019 rok.

24 lipca 1919 roku do życia została powołana Policja Państwowa. Dziś ten dzień jest świętem Policji, ale wtedy, kiedy po latach zaborów na nowo tworzyło się państwo polskie, to było coś więcej, niż tylko kolejny akt organizacyjny. Jeszcze przed wydaniem ustawy na ziemiach polskich istniało kilka różnych organizacji strzegących porządku publicznego. Każda z nich chciała być tą najważniejszą. A co z podstawowym prawem, dzięki któremu policja w ogóle może działać? Jeszcze na początku lat 30. XX wieku obowiązywały różne kodeksy karne z czasów zaborów. Dopiero w 1932 roku powstał nowoczesny, wspólny dla całego kraju, kodeks, tzw. kodeks Makarewicza (od Juliusza Makarewicza, jednego z członków Komisji Kodyfikacyjnej, znakomitego profesora prawa karnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie).

Oto rota przysięgi, jaką mieli składać nowi policjanci według ustawy z 1919 roku powołującej Policję Państwową:

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powiężonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. tak mi Panie Boże dopomóż.”

Zainstalowany dziś przy budynku KPP w Wolsztynie baner, podobnie jak w wielu wielkopolskich jednostkach policji jest dowodem pamięci policjantów o swojej historii oraz przypomnieniem, jak ważny dla nich jest 2019 rok

Źródło: KPP Wolsztyn