Na terenie gminy Wolsztyn rozbudowany zostanie system powszechnego powiadamiania ludności!

W Wolsztynie, istnieje system, którego zadaniem jest wykrywanie i alarmowanie oraz wczesne ostrzeganie ludzi w wypadku zagrożenia ludności oraz środowiska. Dodatkowo syreny mogą być wykorzystane w wyższych stanach gotowości obronnej państwa lub stanu nadzwyczajnego.

W mieście do systemu włączone jest obecnie 5 syren (3 elektroniczne i 2 mechaniczne). Warto dodać, iż na terenie wsi podległych gminie Wolsztyn, nie ma takowego systemu, co zostało zauważone przez władze miasta i w niedługim czasie problem ten zostanie rozwiązany.

Jak informuje Maciej Ratajczak, pracownik wolsztyńskiego ratusza, projekt zakłada stworzenie nowego systemu alarmowego przy wykorzystaniu obecnie funkcjonującej centrali alarmowej, zaprojektowanie i wymianę syren mechanicznych na nowoczesne, elektroniczne, sterowane drogą radiową. Obejmuje wymianę czterech istniejących syren mechanicznych na elektroniczne zlokalizowanych w Wolsztynie (na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej), Tłokach, Chorzeminie, i Obrze. Zamontowane mają być też cztery nowe, w Niałku Wielkim, Karpicku i Wolsztynie (na terenie pływalni i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

Zasięg zmodernizowanego systemu, obejmie zasięgiem całe miasto i niemal 40% pozostałego obszaru gminy i docierać będzie do 5tyś. mieszkańców więcej niż jest obecnie. Koszt prac to ponad 270tys. złotych, a mają one być zakończone do końca bieżącego roku.