Zostań wolontariuszem, zaopiekuj się przyszłym psem-przewodnikiem!

Zostań wolontariuszem i wychowaj szczeniaka, który przygotowuje się do asystowania osobie niewidomej w codziennych czynnościach. Fundacje, które wraz z PFRON współtworzą budowę systemu szkoleń, przeszkolą w okresie realizacji projektu w sumie 48 psów przewodników.

Szkolenia odbywają się w ramach realizowanego przez PFRONprojektu budowy kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników W projekcie uczestniczą cztery organizacje pozarządowe z Mazowsza i Wielkopolski: Fundacja Vis Maior, Fundacja Pies Przewodnik, Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik oraz Polski Związek Niewidomych.

Osoby niewidome napotykają istotne przeszkody w integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Wynikają one najczęściej z trudności w samodzielnym poruszaniu się poza domem. Jednym ze sposobów zmniejszania barier w tym zakresie jest pomoc psów przewodników. To dzisiaj jedna z bardziej skutecznych metod wsparcia osób niewidomych i niedowidzących, którą chcemy skutecznie wpierać – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Udział w projekcie to okazja do zdobycia nowych doświadczeń i poznania ciekawych ludzi, zarówno zawodowo pracujących z psami asystującymi, jak i  dbających o ich  zdrowie i dobrostan. Podczas serii szkoleń wolontariusz dowie się, jak poprzez zabawę uczyć psa pożądanych zachowań, jak przygotować go do wizyty u weterynarza czy bezstresowo przyzwyczaić do czynności pielęgnacyjnych. Przybliżona zostanie także tematyka specyfiki funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, aby wolontariusz mógł się dowiedzieć, jak dużą pomocą może być pies przewodnik.

Zadaniem wolontariusza będzie zaopiekowanie się szczeniakiem przez pierwszy rok jego życia oraz wychowanie go na posłusznego psa. Nie oczekujemy umiejętności związanych ze szkoleniem psa, ważne jednak, aby zwierzak mógł poznać jak najwięcej miejsc, w których w przyszłości przyjdzie mu pracować.

Czas poświęcony psu odgrywa kluczową rolę, dlatego szczeniak nie może zostawać sam w domu dłużej niż 5 godzin. Ważne jest również, aby dzieci mieszkające z wolontariuszem miały co najmniej 5 lat – podkreśla kierownik projektu Katarzyna Krysik.

Potrzeba więcej psów przewodników

Według danych GUS z 2016 r. w Polsce 2,8 mln osób jest dotkniętych uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku, w tym około 1 mln osób czyta z dużą trudnością, a 42 tys. deklaruje, że nic nie widzi. Z kolei ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 wynika, że wśród populacji osób z niepełnosprawnością wzroku, około 155 tys. to osoby niewidome, a około 940 tys. osoby słabowidzące.

Obecnie jest w Polsce jedynie 125 psów posiadających certyfikaty psa-asystenta osoby niewidomej lub niedowidzącej. Dzięki inicjatywie PFRON, na którą przeznaczono budżet w wysokości ponad 12 mln zł, przeszkolonych zostanie kolejnych 48 psów przewodników.

Pies pomaga osobie niewidomej w poruszaniu się w sposób pewny i bezpieczny, zwracając uwagę na przeszkody, które trudno wykryć białą laską, np. gałęzie. Pomaga też sprawnie omijać samochody, a także prowadzi przez tłum ludzi.

Osoby zainteresowane opieką nad szczeniakiem mogą zgłaszać się do działających w Warszawie Fundacji Vis Maior i Fundacji Pies Przewodnik oraz poznańskiej Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 4.1.

Źródło: PFRON