Zmiany w funkcjonowaniu teleporad medycznych. Co się zmienia?

Od poniedziałku 15 marca br., teleporada nie będzie standardem w kilku przypadkach. Nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej opublikowano w poniedziałek 8 marca br. w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia, czyli 15 marca.

„Teleporada nie będzie już standardem dla dzieci do 6. roku życia, pacjentów z chorobami przewlekłymi w przypadku pogorszenia lub zmiany objawów, podejrzenia choroby nowotworowej i tych, którzy po prostu chcą być zbadani osobiście.”
– Poinformował Minister Adam Niedzielski za pośrednictwem swojego konta na Twitterze

W rozporządzeniu zamieszczono kilka przypadków, w których teleporada będzie niemożliwa, między innymi w momencie, gdy pacjent odbywa pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wizyta stacjonarna odbywać się będzie, gdy pacjent choruje na chorobę przewlekłą a jego stan pogorszył się lub doszło do zmiany objawów. Warto dodać, iż teleporada nie będzie udzielana w momencie, gdy u pacjenta występować będzie prawdopodobieństwo występowania choroby nowotworowej, lub jeśli będzie ona dotyczyć dziecka do 6 roku życia. Wyjątek w tym ostatnim przypadku stanowi „porada kontrolna w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, której udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego”.

Nowelizacja mówi także o tym, iż w momencie, gdy pacjent (bądź jego opiekun) nie zgadza się na odbycie porady telefonicznej, wówczas musi ona odbyć się w formie stacjonarnej. Istnieje jednak wyjątek, który mówi o tym, że w momencie podejrzenia u pacjenta występowania koronawirusa Covid-19, porada odbywać się będzie w formie telefonicznej.

Konieczność wprowadzenia zmian uzasadnił minister zdrowia w piątek na konferencji prasowej. Wskazał, że zdalne świadczenia bywają nadużywane. Przypomniał też, że do tej pory teleporady były standardowo stosowane w każdej sytuacji, a jedyne wyłączenie dotyczyło dzieci do drugiego roku życia. Zaznaczył też, że teleporada ma być prawem pacjenta, z którego może nie skorzystać – poinformowała Polska Agencja Prasowa.