Rondo przy „skarbówce” ma powstać do końca 2020 roku!

We wtorek 30 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Poznania oraz właścicielami infrastruktury przebiegającej w obrębie skrzyżowania Drogi Krajowej 32 z Drogą Wojewódzką 305 oraz drogą powiatową (ulicą Gajewskich.).

W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Powiatu Wolsztyńskiego- Jacek Skrobisz oraz Burmistrz Wolsztyna- Wojciech Lis.
Podczas zebrania omówiono warunki techniczne realizacji inwestycji (przebudowa skrzyżowania), polegająca na budowie w tym miejscu skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda). Inwestycja ta znacznie usprawni przejazd w tym miejscu.

Przetarg na inwestycję ma zostać wkrótce ogłoszony. Przebudowa dróg ma zakończyć się do końca 2020 roku.

MM