Powołanie nowego komendanta PSP w Wolsztynie

Z dniem 21 kwietnia 2020 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie kpt. Romana Rembielaka.

Kpt. Roman Rembielak z pożarnictwem związany jest od września 1988 roku, kiedy to rozpoczyna dwuletnią naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1990 roku skierowany zostaje do służby w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach. Już w następnym roku służy w Komendzie Rejonowej Poznań-Wilda. Od 1 lipca 1992 r. związany z Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą nr 7 w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, gdzie awansuje na stanowisko dowódcy zmiany. W latach 1997-2004 pracuje w Porcie Lotniczym Poznań Ławica. Od 1 sierpnia 2004 r. rozpoczyna dalszą służbę w strukturach poznańskiej straży pożarnej, początkowo jako starszy inspektor w JRG 9, następnie dowódca sekcji w JRG 6. 15 maja 2012 roku mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Mosinie, a dwa lata później, z dniem 1 maja zostaje jej dowódcą. 1 lutego br. zostaje powołany do pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. 
Kpt. Rembielak systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach. W 2012 roku ukończył Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, dwa lata później studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. W 2018 roku ukończył studia magisterskie na Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 2019 r. rozpoczął studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie BHP na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Źródło: PSP Wolsztyn
Opracowanie: asp. Waldemar Wielgosz
Zdjęcie: Archwium KP PSP Wolsztyn