Ochotnicy z Obry przekazali swojego Stara strażakom z Ukrainy!

W środę 7 października br., przed remizą OSP w Obrze miało miejsce przekazanie samochodu pożarniczego STAR 244 typu GBM 2,5/16, dla strażaków z obwodu lityńskiego na Ukrainie.

W przekazaniu wzięli udział komendant ochrony przeciwpożarowej obwodu lityńskiego oraz druhowie OSP w Obrze, na czele z zarządem reprezentowanym przez prezesa OSP- Dh Rafała Smerdkę oraz wiceprezesa naczelnika OSP- Dh Szymona Tomysa.

Wyposażenia pojazdu w najpotrzebniejszy sprzęt ratowniczy podjęły się również jednostki OSP z terenu gminy Wolsztyn, przekazując:
-samochód pożarniczy STAR 244, zapasowa motopompa Polonia PO 5 oraz agregat prądotwórczy wraz z zestawem najaśnic halogenowych- OSP Obra,
-motopompę pożarniczą Polonia PO 5 oraz drabinę D10W- OSP Świętno,
-ubrania specjalne- OSP Kębłowo,
-hełmy strażackie- OSP Tłoki.
Z tego miejsca warto dodać, iż jednostka ze Świętna podjęła się wyremontowania swojej motopompy, która będzie teraz pełnić funkcję głównej pompy wody w pojeździe.

Kilka słów o przekazanym pojeździe: samochód opuścił fabrykę w 1987 roku i trafił do Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, następnie po 2 latach służby trafił do OSP w Obrze. Auto służy tam do listopada 2019r, kiedy zostaje zastąpiony przez nowy średni samochód Volvo, który udało się pozsykać jednostce. W październiku 2020 roku otwiera nową kartę w historii swojej służby rozpoczynając pracę ze strażakami na Ukrainie.