Jest zgoda na budowę obwodnicy Żodynia.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś w Siedlcu decyzję o zezwoleniu na realizację budowy obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, w którym ujętych zostało osiem obwodnic wielkopolskich miast.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku zlokalizowanym w powiecie wolsztyńskim na terenie gmin Siedlec. Projekt obejmuje wykonanie ok. 3,3 km nowego odcinka drogi krajowej nr 32, dwóch skrzyżowań skanalizowanych typu rondo, dodatkowych jezdni oraz dróg gminnych obsługujących tereny przyległe, zjazdów oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, a także przebudowie kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej, wycince drzew i krzewów oraz nasadzeń drzew.

To obwodnica bardzo wyczekiwana przez mieszkańców, bo przede wszystkim wyprowadza ruch tranzytowy z Żodynia. Pozwoli to na mniejsze obciążenie dla mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o hałas spowodowany przez ten rodzaj transportu – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. – Dzięki obwodnicy zwiększy się także bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i samych mieszkańców Żodynia.

W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wydanie decyzji uprawnia inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do rozpoczęcia robót budowlanych.

Nina Swarcewicz
Zastępca Rzecznika Prasowego Wojewody Wielkopolskiego
Biuro Prasowe
Oddział Mediów i Komunikacji Społecznej
Gabinet Wojewody