Defibrylator AED w KPP Grodzisk Wielkopolski

W Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim został zamontowany automatyczny defibrylator przeznaczony do ratowania ludzkiego życia. Ten specjalistyczny sprzęt medyczny służy przede wszystkim do przywracania prawidłowej funkcji układu krążeniowego. Zatrzymanie pracy serca doprowadza człowieka do szybkiego zgonu. Dlatego też w walce o każde życie liczą się sekundy.

Sprzęt został zakupiony na wniosek przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Grodzisku Wielkopolskim komisarza Kamila Sikorskiego. Komendanci grodziskiej jednostki policji z zadowoleniem przyjęli wiadomość o zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego. Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim podinspektor Romy Figaszewskiej, defibrylator został umieszczony w holu głównego wejścia do komendy, aby w razie potrzeby był dostępny zarówno dla policjantów jaki mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego. Środki finansowe na ten cel pochodzą z funduszu KKOP przy KWP w Poznaniu. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować całemu Zarządowi KKOP na czele z Przewodniczącym aspirantem sztabowym Błażejem Dulatem za przychylne ustosunkowanie się do naszego wniosku.

Sprzęt medyczny posiada 5 letnią gwarancję. Został doposażony w tablice informacyjne oraz specjalistyczną szafkę do przechowywania defibrylatora.

Źródło: KPP Grodzisk Wielkopolski