Burmistrz wypowiedział umowę na dzierżawę pałacu!

Dziś na stronie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie pojawiła się informacja odnośnie wypowiedzenia umowy na dzierżawę pałacu znajdującego się w wolsztyńskim parku. Jej treść znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Wolsztyn,


Pismem z dnia 6 listopada 2020 r. wypowiedziałem umowę dzierżawy wolsztyńskiego pałacu.
Decyzje o wypowiedzeniu umowy podjąłem w oparciu o jej zapis, zgodnie z którym Gmina Wolsztyn mogła rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania przez dzierżawcę z opłatami na rzecz gminy wynikającymi z dzierżawy obiektu. Chcę zaznaczyć, iż mimo wielu oficjalnych wezwań do zapłaty oraz osobistych próśb kierowanych przeze mnie do przedstawiciela dzierżawcy zaległości te w ciągu ostatnich miesięcy nie zostały uregulowane i przekroczyły 100 tys. zł. Co więcej dzierżawca nie wyraził gotowości do ich spłaty w przyszłości.


Decyzja o wypowiedzeniu umowy nie była łatwa. Wszystkim nam, także mi jako Burmistrzowi Wolsztyna, ale i osobiście jako mieszkańcowi Gminy Wolsztyn, zależy na tym, aby pałacowi przywrócić dawną świetność. Stąd też moje wstrzymywanie się z ostateczną decyzją, organizowanie kolejnych spotkań, rozmów, mimo tego, że dzierżawca w sposób co najmniej niewłaściwy oczerniał mnie i samorząd, sugerując działania niezgodne z prawem. W tym miejscu nie będę szczegółowo odnosił się do słów i oskarżeń jakie pod moim adresem, jako Burmistrza Wolsztyna, publikował dzierżawca, gdyż być może będą one przedmiotem postępowania sądowego. Z całą stanowczością chcę jednak stwierdzić i podkreślić, iż sugestie dzierżawcy jakobym umyślnie działał niezgodnie z prawem i interesem publicznym są kłamstwem. Zawsze postępowałem i będę postępował w oparciu o obowiązujące zasady prawa, mając na uwadze przede wszystkim interes społeczny i dobro Gminy Wolsztyn.


Jest dla mnie oczywiste, iż wypowiedzenie umowy nie kończy kwestii wolsztyńskiego pałacu. Chcę zapewnić, iż w najbliższym czasie podejmę zdecydowane działania mające na celu w pierwszej kolejności zabezpieczyć obiekt, zahamować jego niszczenie, a następnie przystąpić do jego remontu. To oczywiście wymaga dużych środków finansowych, których źródeł już dziś zaczynamy szukać. Wierzę w powodzenie tego wyzwania. Zapewniam, iż bardzo zależy mi na tym, aby pałac w najbliższych latach stał się użyteczny, był otwarty i służył Mieszkańcom Gminy Wolsztyn oraz odwiedzającym nasze miasto turystom.

Burmistrz Wolsztyna
/-/ Wojciech Lis

Wolsztyn, 10 listopada 2020 r.

Źródło: Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie