Amunicja w przepuście na rowie miejskim

W dniu 18 lutego 2019 r., Urząd Miejski w Wolsztynie zlecił wykonanie czyszczenia dna przepustu DN2000 na rowie miejskim, przebiegającego pod torami kolejowymi w Wolsztynie.

Istniejący przepust, przebiegający pod głowicą rozjazdową stacji kolejowej Wolsztyn, odprowadza wody opadowe i roztopowe ze zlewni Rowu Miejskiego, który jest głównym odbiornikiem wód opadowych z terenu Wolsztyna. Wykonany jest z cegły i posiada sklepienie łukowe oraz płaskie dno.

Przepust od kilkudziesięciu lat nie był oczyszczany i był znacznie zamulony (warstwą od 10 do 50 cm). Na jego dnie zalegał też gruz, co skutkowało ograniczeniem przepustowości oraz piętrzeniem się wód opadowych w kanalizacji przed przewodem. Koniecznym było zatem oczyszczenie przepustu, w celu umożliwienia swobodnego odpływu wód opadowych, powstających szczególnie w wyniku ulewnych deszczy, biorąc pod uwagę również fakt, iż docelowo obsługiwać będzie rejon planowanego do przebudowy ronda w sąsiedztwie Urzędu Skarbowego.

Dnia 26 lutego 2019 r., w trakcie oczyszczania dna przepustu, w wygarnianym namule wykonawca dostrzegł metalowe obiekty, które okazały się być amunicją. W związku z zaistniałą sytuacją przerwano prace i poinformowano policję, która wysłała na miejsce zdarzenia wyszkolonych funkcjonariuszy, w celu przeszukania wnętrza przepustu. Przedstawiciele władz odnaleźli 7 pocisków i jedną łuskę, prawdopodobnie do karabinu z czasów II Wojny Światowej. Całość znaleziska została zabezpieczona i przetransportowana do miejscowej Komendy Policji.

Źródło: wolsztyn.pl


One thought on “Amunicja w przepuście na rowie miejskim

Komentarze są wyłączone.