Egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaków OSP

W niedzielę 26 maja w wolsztyńskiej komendzie odbył się egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego strażaka-ratownika OSP.

Od kilku lat, nieprzerwanie Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie kształci nowych adeptów sztuki pożarniczej, którzy rozpoczynają swoją działalność w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Wielu z nich miało już styczność z pożarnictwem a ukończenie kursu daje im możliwość uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W tym roku, lista osób chętnych wynosiła 46 osób. Spotkania odbywały się w weekendy począwszy od końca stycznia. Podczas szkolenia, kursanci zdobywali przede wszystkim wiedzę teoretyczną, by na późniejszych zajęciach w sprawny i bezpieczny sposób przełożyć to na praktykę. Bardzo szerokie spektrum poruszanych zagadnień wymagało dużego zaangażowania, a jednocześnie dawało realny podgląd na specyfikę służby strażaka. Od kilku lat, jednym z niezbędnych warunków do ukończenia szkolenia, jest przejście komory wysiłkowo-dymowej. 

Do egzaminu końcowego przystąpiło 43 słuchaczy. Zdobyte umiejętności kursantów przełożyły się na stuprocentową zdawalność, co świadczy również o ogromnym wkładzie instruktorów i kadry szkoleniowej w przygotowanie tych, z którymi już niedługo ramię w ramię będą nieść pomoc.

20
fb-share-icon20
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial