85-lecie OSP Wroniawy. Oficjalna uroczystość nadania nowego sztandaru

W sobotę 18 sierpnia 2018 roku, jednostka OSP Wroniawy świętowała 85-lecie swojej działalności.

Z tej okazji odbyła się msza święta w miejscowym kościele, przemarsz pod remizę, a następnie oficjalna uroczystość przekazania nowego sztandaru.Poniżej historia jednostki OSP Wroniawy.

Ochotnicza Straż Pożarna we Wroniawach powstała w 1933 roku, jej założycielem był mistrz kominiarski pan Nowak, pierwszym prezesem był druh Franciszek Nebus, a naczelnikiem Jan Zboralski. Pierwsze lata straży we Wroniawach to dwie drużyny: na majątku i we wsi. Strażacy wyposażeni w sikawki ręczne czterokołową i dwukołową, bronili mieszkańców przed pożarami. W 1946 roku obie sekcje połączono. Straż dbała o powojenne bezpieczeństwo, ale również dzięki strażakom następował rozkwit kultury i trwanie w tradycji – organizowano zabawy, wieczorki, korowody wielkanocnych Siwków (zwanych we Wroniawach – Dzidami). Później wybudowano remizę. W 1972 straż otrzymała samochód pożarniczy „ŻUK”. W latach 70 – tych i 80 – tych straż odnosiła wielkie sukcesy w wyszkoleniu, zdobywając czołowe miejsca na zawodach sportowo – pożarniczych szczebla rejonowego, wojewódzkiego, okręgowego, a nawet w 1976 drużyna żeńska zajęła 4 miejsce w I Spartakiadzie Sportów Pożarniczych w Łodzi. W roku 1983 podczas obchodów 50-lecia OSP nadano straży we Wroniawach sztandar, który służy jednostce do dnia dzisiejszego. Początek trzeciego tysiąclecia to spore ożywienie idei pożarniczej we Wroniawach. Rozbudowano i wyremontowano remizę, organizując przy niej Klub Strażaka, dzięki udziałowi w projekcie „Wioska Internetowa”, zezłomowano wysłużonego żuka, a jednostka otrzymała samochód średni na podwoziu IFA. Reaktywowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, w celu zapewnienia ciągłości trwania OSP, jej ochotniczego charakteru, postaw społecznych, ale przede wszystkim, jako wdrażanie do bezpiecznego postępowania. Przedstawiciele MDP rokrocznie biorą udział w OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” uzyskując wysokie lokaty na wszystkich szczeblach turnieju. Najwyższy sukces odniósł druh Szymon Rozynek podczas Krajowego Turnieju w Ciechocinku w 2011 roku, zdobywając V miejsce w finale konkursu. Doposażamy naszą remizę, dbamy o umundurowanie, szanujemy otoczenie, uczestniczymy w zawodach sportowo – pożarniczych, przywożąc puchary i nagrody. Jesteśmy po to, aby mieszkańcy i ich dobytek byli bezpieczni. A że zakres działań pożarników jest coraz szerszy, to też nie jesteśmy w stanie wymienić różnorodności prowadzonych przez nas akcji: gaszenie pożarów sadzy w kominach, pokrywy roślinnej przy torach kolejowych, zmywanie plam olejowych, likwidowanie siedlisk owadów błonkoskrzydłych, poszukiwania osób zaginionych to najczęstsze działania ratownicze, w których uczestniczymy. Kształcimy się i szkolimy naszych członków.

Oprócz strażaków z jednostek OSP Wroniawy, Tłoki, Obra, Świętno i Kębłowo, zjawili się też zaproszeni goście. M.in. Komendant Powiatowy PSP, burmistrz Wolsztyna, komendant gminny OSP.