36 nowych strażaków – ochotników

W niedzielę 30 sierpnia, po kilku miesiącach intensywnej nauki, 36 słuchaczy „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” spotkało się w Komendzie Powiatowej PSP w Wolsztynie aby przystąpić do egzaminu końcowego, składającego się z części teoretycznej jak i praktycznej. Jego pozytywne ukończenie, daje możliwość czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Stanowi zarazem pierwszy krok na strażackiej ścieżce, będąc podstawą dalszego rozwoju.

Zgodnie z rocznym planem kursów i szkoleń jednostek OSP, szkolenie podstawowe rozpoczęło sie 15 lutego br. Chętnych nie brakowało – świadczy o tym fakt, że bardzo szybko wypełniła się lista kandydatów. Zmusiło to organizatorów do dokonania selekcji, biorąc pod uwagę potrzeby kadrowe poszczególnych jednostek.

W lutym i marcu kursanci spotykali się kilkukrotnie, celem zwiększenia poziomu wiedzy i dokładnego poznania podstaw strażackiej profesji. Kształcenie nowych adeptów pożarnictwa obejmuje zagadnienia z przeróżnych dziedzin ratownictwa oraz zagadnień związanych ze zwalczaniem pożarów czy też ratownictwem medycznym. Nowi strażacy zapoznają się z dostępnym sprzętem i jego obsługą. Praktykują zasady prowadzenia łączności radiowej, kierowania ruchem a także poznają strukturę i zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Niestety, wprowadzony w marcu stan epidemii na terenie kraju spowodował zaprzestanie realizacji zajęć, a tym samym zawieszenie kursu. Z początkiem lipca, kiedy sytuacja epidemiczna uległa poprawie, powrócono do spotkań szkoleniowych, nastawionych przede wszystkim na praktykę „w terenie”. Ćwiczenia obejmowały między innymi zagadnienia związane ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, dostarczaniem wody na duże odległości oraz zarządzaniem środkiem gaśniczym na terenie leśnictwa Olejnica, ratownictwem wodnym na jeziorze w Obrze, ratownictwem technicznym w Tuchorzy czy też pożarami wewnętrznymi w Błotnicy. Pod okiem instruktorów i starszych kolegów, kursanci zdobywali wiedzę niezbędną do prawidłowego a przede wszystkim bezpiecznego prowadzenia działań. Ponadto, zgodnie z planem szkolenia, każdy uczestnik zobowiązany jest do pozytywnego ukończenia testu w komorze dymowej, będącego symulacją warunków pożarowych. Test ten, odbył się w Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie, na dedykowanym ku temu obiekcie. Mając na uwadze profilaktykę związaną z COVID-19, wszelkie zajęcia prowadzone były z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Pomiary temperatury uczestników, ograniczenie kontaktu z funkcjonariuszami PSP czy częsta dezynfekcja dłoni oraz miejsc przebywania, pozwoliły zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zwieńczeniem wielotygodniowych przygotowań okazał się niedzielny egzamin. Po teście pisemnym, przystąpiono do praktyki. Komisja egzaminacyjna w składzie: st. kpt. Szymon Czachnowski, asp. Waldemar Wielgosz oraz dh Marian Skibiński potwierdziła wymagany poziom umiejętności egzaminowanych. Tym samym, 36 członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wolsztyńskiego uzyskało uprawnienia do uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od tego momentu, 36 nowych strażaków gotowych jest z pełnym profesjonalizmem nieść pomoc potrzebującym.

Nowym strażakom serdecznie gratulujemy odwagi podjęcia się wyzwania, uporu i zaangażowania. Życzymy powodzenia na często niełatwej drodze oraz satysfakcji ze służby, pełnionej o każdej porze dnia i nocy – dla wspólnego bezpieczeństwa.

Tekst i foto: PSP Wolsztyn