Wolsztyn – Z Seniorami o bezpieczeństwie. Debata społeczna.

W poniedziałek – w Domu Dziennego Pobytu Senior + odbyła się debata społeczna, do której zaproszeni zostali seniorzy z gminy Wolsztyn. Prowadzący debatę funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Wolsztyna zanotowali uwagi i sugestie obecnych dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Spotkanie było też okazją do przypomnienia o funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda.

10.012.2018 r. w Domu Dziennego Pobytu Senior + w Wolsztynie odbyła się debata społeczna z udziałem przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Koła w Wolsztynie oraz podopiecznych Domu Pobytu Senior +, której tematem było „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Prowadzący debatę asp.sztab. Wojciech Adamczyk w imieniu gospodarza spotkania, Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie mł.insp. Roberta Bekiera powitał Burmistrza Wolsztyna Pana Wojciecha Lisa oraz pozostałych zebranych, a następnie przybliżył ideę debaty, oraz jej przesłanie – „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”.

W następnej kolejności omówiono występujące lokalnie zagrożenia przestępczością na terenie gminy Wolsztyn oraz zaproszono obecnych do dyskusji na temat bezpieczeństwa.

Pośród przekazywanych uwag dominowały te, dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obecni na debacie informując o zagrożeniach w tym zakresie wskazywali m.in. na potrzebę zmian w organizacji ruchu w rejonie ulic Marcinkowskiego, Mickiewicza i Ogrodowej w Wolsztynie. Poruszane kwestie dotyczyły również ruchu kołowego na ul. Wczasowej w Karpicku oraz niewystarczającej liczby oznakowanych przejść dla pieszych w tym rejonie.

Policjanci przekazali seniorom informacje dotyczące najczęściej popełnianych przestępstw na ich szkodę, a także niebezpieczeństw wynikających z zawierania różnego rodzaju umów podpisywanych bez wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. Zebrani mieli też okazję do włączenia się do rozmowy na temat właściwego zabezpieczania rowerów przed kradzieżą. Przyczynkiem do dyskusji był zrealizowany przez wolsztyńskich policjantów materiał prewencyjny obrazujący tą tematykę w oparciu o realia wolsztyńskich ulic.

Spotkanie zakończono przypomnieniem informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz  aplikacji Moja Komenda.

Źródło : KPP Wolsztyn

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial